Groei, overname, fusie, veranderende doelgroepen, nieuwe producten?

ABconsult maakt het duidelijk

scroll down!

Hallo,
ik ben Rolf van Trigt

Ik biedt ondersteuning bij het opzetten van management systemen en systemen om processen te beheersen:
ISO9001, HKZ, HACCP, VCA, VCA BTR

Groei, overname, fusie, veranderende doelgroepen, nieuwe producten kunnen het proces minder duidelijk maken. Doelstellingen zijn nodig om de richting van de onderneming duidelijk te maken aan personeelsleden en aandeelhouders. Het vastleggen van een bedrijfsvisie en beleidslijn is de basis. Het vertalen van deze basis in methodes om het proces te sturen op operationeel vlak, is het onderdeel waar mijn interesse ligt.


Opleiding:

 • NLP Master, 2007, NTI-NLP certificaat
 • MVK; Middelbare Veiligheids Kunde, 2004, diploma
 • ISO 9001 auditor, 1998, Lead Assessor Kwaliteit, BVQI, diploma
 • 2001, bijscholing LAK ISO9001:2000, BVQI, diploma
 • 2009, bijscholing LAK ISO9001:2008, BVQI, diploma
 • VCA auditor, bijscholing SSVV 2007, 2008, 2009s
 • MVK; Middelbare Veiligheids Kunde, 2004, diploma
 • Kwaliteitsmanagement & organisatieverandering, 1996, Post HBO, diploma
 • APICS, 1995, Certified in Production and Inventory management, diploma
 • Logistiek Management, 1989,opleiding tot logistiek manager, diploma

Werkervaring op gebied van:

 • Productie logistiek
 • kwaliteitszorg en productie automatisering in gezondheidszorg
 • biofarmaceutische industrie
 • klein metaal
 • grafische industrie
 • sociale werkvoorziening
 • Lead auditor voor de ISO 9001:2008 norm sinds 1998
 • VCA auditor
 • ontwikkelingshulp

Bewustwording

Organisaties worden gestuurd door het management en als dit niet goed verloopt dan komen er diverse mogelijke symptomen waarvan iedereen er een aantal zal herkennen:

 • ziekteverzuim
 • verminderde arbeidsprestatatie
 • teruglopende winsten
 • vergaderingen zonder besluiten en actieplannen
 • medewerkers die elders hun uitdaging zoeken
 • onenigheid in het management team

Er zijn diverse mogelijkheden van ondersteuning mogelijk. Eén van de bijzondere methodes ter ondersteuning zijn organisatieopstellingen. Een systemische benadering die een totaal nieuw en aanvullend inzicht kan geven.

Persoonlijke coaching bij vraagstukken, en verminderd presteren is mogelijk. Hiervoor werk ik samen met Psychosomatisch Coach & Trainer Maaike van Trigt-Christen

Bewustwording en Veiligheid

In 1998 is de arbeidsomstandighedenwet opgesteld. Kortom de ARBO wet. Deze wet is de basis voor de arbobesluiten, regelingen en beleidsregels. Het doel van deze ARBO wetgeving is de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers te bevorderen. Deze doelstelling is nog steeds actueel. De basis voor het opstellen van het ARBO beleid is het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Elk bedrijf is sinds de invoering van deze wet verplicht een RI&E te hebben. De gebieden waar de RI&E zich op richt strekken zich uit van fysieke inspanning door de werknemer, infrastructuur (gebouwen), veilige machines tot aan voldoende voorlichting en onderricht. Al deze punten worden ondergebracht in een Plan Van Aanpak (PVA) welke actueel gehouden moet worden door de onderneming en waarbij rekening gehouden moet worden met de stand van techniek en kennis.

Uit bovenstaand blijkt dat er voldoende risico's zijn die afgedekt moeten worden. Ik kan hierbij richting en ondersteuning geven. Het verhalen van schades is een actueel onderwerp tussen werknemer en werkgever.

Contact